Cursuri Formare Profesionala Teleorman

CECCAR Teleorman

Formare Profesionala reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Formare Profesionala Teleorman: CECCAR Teleorman.

Servicii

    Contabilitatea afacerilor
    Standarde internationale de raportare financiara
    Expertiza contabila standardul profesional nr.35
    Gestiunea unui cabinet de expertiza contabila
    Accesarea, utilizarea,controlul si recuperarea fondurilor europene
    Managementul pietelor de capital
    Audit si certificare
    Studierea si insusirea standardelor profesionale
    Doctrina si deontologia profesiei contabile

Contabilul este persoana care îsi desfãsoarã activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricãrei unitãti publice sau private si acoperã partial sau în totalitate activitãtile acestuia.
Prezentul standard ocupational descrie unitãtile de competentã ale contabilului care nu este autorizat sau expert contabil conform legii dar care, în cazul organizatiilor cu cifra de afaceri sub plafonul stabilit prin lege, poate sã desfãsoare toate activitãtile financiar-contabile, fãrã asumarea rãspunderii, aceasta revenindu-i administratorului.
Aceastã ocupatie se aplicã si contabililor care lucreazã în unitãti ce au organizat un departament financiar-contabil, condus de cãtre un contabil-sef sau director economic, care are studii economice superioare.
Competentele contabilului din prezentul standard nu se suprapun competentelor Contabilului Autorizat sau Expertului Contabil, care îsi asumã prin semnãturã si parafã conducerea contabilitãtii.

Unitati de competenta :
1.Comunicarea interpersonala;
2.Lucrul în echipa;
3.Dezvoltarea profesionala;
4.Planificarea activitatii;
5.Gestionarea si arhivarea documentelor;
6.Utilizarea PC;
7.Întocmirea / completarea documentelor primare;
8.Contarea operatiunilor patrimoniale;
9.Efectuarea de calcule specifice;
10.Completarea registrelor contabile;
11.Întocmirea balantei de verificare;
12.Evaluarea patrimoniala;
13.Întocmirea bilantului contabil;
14.Transmiterea documentelor specifice.