Cursuri Comunicare Cluj

Expert Training SRL

Comunicare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Comunicare Cluj: Expert Training SRL.

    Pe piaţa furnizorilor de formare profesională Expert Training este un nume cunoscut, apreciat şi solicitat.

    Considerăm că ne aflăm într-o situaţie privilegiată care ne bucură şi ne onorează. Am ajuns la acest statut graţie programelor de formare pe care le derulăm, unele în premieră absolută la nivel naţional, datorită instituţiilor Cursuri Comunicare Limba Englezacare ne sunt alături, a modului în care ne desfăşurăm activitatea şi, nu în ultimul rând datorită lectorilor pe care-i avem. Sunt specialişti de înaltă ţinută profesională şi morală, gata să răspundă provocărilor lansate de cursanţi în mod special. Şi când noutăţile sunt cunoscute şi stăpânite, răspunsurile nu au decât darul să mulţumească şi să convingă.

    Suntem într-un singur cuvânt, o FAMILIE în care fiecare îşi cunoaşte bine locul şi rolul, obiectivele şi preocupările. Aceasta este cheia succesului nostru, o echipă multidisciplinară şi multiprofesională care răspunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii precum şi structurilor organizaţionale ale angajatorilor din România şi Uniunea Europeană.

    Având aceste argumente ne-am lansat într-o nouă provocare: implementarea în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj a proiectului “Servicii integrate de ocupare pentru tinerii şomeri - Job Coachingfinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, proiect care s-a finalizat cu succes.

    Grație activităților desfășurate, Expert Training a obținut DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI ocupând Locul 1 în domeniul de activitate servicii precum și alte diplome extrem de valoroase.

    SC Expert Training SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat cu nr. 0009677

Servicii

    COMPETENȚE COMUNE – COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Cursul de perfecționare comunicare în limba engleză  are ca scop deprinderea cunoștințelor necesare comunicării în limba engleză. Acesta se bazează pe capacitatea de a înțelege, exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă (ascultat, vorbit, citit, scris) în contexte sociale și culturale adecvate. Cursul de comunicare în limba engleză presupune asimilarea unor cunoștințe de vocabular și gramatică funcțională, precum și conștientizarea principalelor tipuri de interacțiune verbală și registre ale limbii engleze.Cursuri Comunicare Limba Engleza

Cursurile sunt interactive, instrumentele de lucru utilizate fiind: conversatia, discuțiile libere, exerciții de gramatică și vocabular, personalizate în funcție de necesitățile cursanților.


Competențele dobândite în urma cursului vor fi:

- îmbunătățirea înțelegerii limbii engleze
- capacitatea de a iniția, susține și termina o conversație în limba engleză
- capacitatea de a citi, înțelege și compune texte adecvate nevoilor individului
- îmbogățirea cunoștințelor de vocabular
- îmbogățirea cunoștințelor de gramatică
- capacitatea de a folosi diferitele registre ale limbii engleze


Condiţii de participare: studii medii
Durata cursului: 48ore
Locul de desfăşurare: Universitatea “Bogdan Vodă”, Cluj-Napoca   str.Grigore Alexandrescu nr.26 A

Galerie foto