Cursuri Calificare Timis

Cursuri calificare Timis

Calificare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Calificare Timis: Cursuri calificare Timis.


Societate specializata in domeniul cercetarii stiintifice a materialelor metalice si nemetalice.

    Activitatea firmei este constituita din urmatoarele:

- tehnologii de sudare pentru recipiente sub presiune, conducte magistrale de transport gaze naturale si produse petroliere, retele de distributie gaze naturale si apa potabila, canalizare din polietilena;
- formare profesionala: scolarizare operatori sudori PE, otel precum si coordonatori ai sudarii conform SREN 719-1995;
- verificari de materiale (identificare compozitie chimica, incercari mecanice, analize structurale);
- asistenta tehnica si consultanta la omologarea procedurilor de sudare a materialelor metalice si PE conform ISCIR, EN, API, ASME.Cursuri Constructii Instalatii Timis

Servicii

    Cursuri sudură

Cursurile de pregătire teoretică se desfășoară în sala de curs dotată corespunzator procesului didactic.Predarea teoretică este asigurată de specialiști competenți din cadrul companiei, conform programelor avizate de CNFPA (Consiliul Național de Formare Profesională a Adultilor). Pregătirea practică se desfasoară în Laboratorul de sudură (școala) special amenajată cu mașini, utilaje și instalații performante pentru sudarea manuală, sudarea semiautomată în mediu de gaz protector precum și sudarea oxigaz.

Cursuri Constructii Instalatii Timis
    Tehnician in constructii

Tehnicienii constructori efectueaza pe teren si in laboratoare incercari asupra solurilor si materialelor de constructii; contribuie tehnic la activitatea de constructie a locuintelor si altor lucrari,evaluare lucrari si pregatire de meseriasi; reprezinta arhitectii si inginerii civili pe santierele de constructii pentru a asigura efectuarea lucrarilor in conformitate cu specificatiile din planuri si schite, precum si pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor si schitelor pe care leprimesc la estimarea detaliata a cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesarerealizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si reparatiile utilajelor.   

Se mai ocupa in principal cu planificarea si raportarea activitatii de la punctul de lucru,organizarea conditiilor de desfasurare a activitatii formatiilor de lucru, supravegherea activitatilor de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formarii profesionale si gestionarii performantelor echipei, coordonarea aplicarii prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniulsituatiilor de urgenta, coordonarea aplicarii normelor de protectie a mediului, coordonarea asigurariicalitatii lucrarilor de executare, coordonarea intretinerii echipamentelor de lucru etc…


    Competente dobandite:

 • Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
 • Managementul calitatiiCursuri Constructii Instalatii Timis
 • Dezvoltarea personala in scopul obtinerii performantei
 • Igiena si securitatea muncii
 • Intocmirea documentatiei tehnico – economice in constructii si instalatii
 • Organizarea lucrarilor de constructfii si instalatii
 • Elemente generale de constructii si lucrari publice
 • Lucrul in echipa
 • Rezolvarea de probleme
 • Legislatia in constructii si instalatii
 • Calitatea in constructii si lucrari publice
 • Masuratori in constructii si lucrari publice
 • Planuri de constructii si lucrari publice
 • Elemente de proiectare in constructii si lucrari publice
 • Devize si gestionarea lucrarilor in constructii si lucrari publice
 • Coordonarea proceselor tehnologice de executie in constructii si lucrari publice

Galerie foto