Cursuri IT / Calculatoare Satu Mare

Fundatia Hans Lindner

IT / Calculatoare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre IT / Calculatoare Satu Mare: Fundatia Hans Lindner.

    Fundaţia noastră cuprinde atât programe caritativ-umanitare cât şi programe de dezvoltare, apropiindu-ne astfel de oamenii necăjiţi, aflaţi în reală nevoie, fără voia lor, dar şi de acei care depun reale eforturi pentru autorezolvare sau se gândesc perseverent în dezvoltarea lor continuă.
    Misiunea fundaţiei este de a uni eforturile noastre cu cele ale beneficiarilor, respectiv de a sprijini şi promova educaţia, în toate formele ei, urmărind formarea de persoane cu un pronunţat spirit de iniţiativă. Venim şi în ajutorul copiilor cu nevoi speciale.
    În viziunea noastră considerăm că orice societate are nevoie de indivizi care să acţioneze liber şi în acelaşi timp responsabil, contribuind astfel la bunăstarea lor şi a comunităţii. Credem că educaţia, în toate formele ei, este o prioritate a comunităţilor, iar orice investiţie pentru o educatie temeinică şi continuă este o investiţie pentru viitor, baza dezvoltării economice durabile, prin care se pot preveni situaţii dificile de ordin social.

Servicii

    Noţiunea de informatică desemnează ştiinţa procesării sistematice a informaţiei, în special a procesării cu ajutorul calculatoarelor. Informatica s-a dezvoltat ca ştiinţă din matematică, în timp ce dezvoltarea primelor calulatoare îşi are originea în electrotehnică şi telecomunicaţii. De aceea, calculatorul reprezintă doar dispozitivul pe care sunt implementate conceptelor teoretice.


    Calculatorul
Componentele calculatorului

    Carcasa si sursa de alimentare
    Placa de baza
    Microprocessorul
    Hard discul HDD
    Memoria
    Unitatea optica DVD-RW

    Un calculator este o maşină de prelucrat date şi informaţii conform unei liste de instrucţiuni numită program. Calculatoarele care sînt programabile liber şi pot, cel puţin în principiu, prelucra orice fel de date/informaţii Ştiinţa prelucrării informaţiilor cu ajutorul computerelor se numeşte informatică.


Nivel I.-Incepatori

    In total 24 de sedinte adica 48 de ore in care avem de prezentat diferite capitole. La introducere facem cunostinta cu calculatorul personal si componetele sale. Orele urmatoare parcurg cu prezentarea sistemului de operare si a tastaturii. Iar urmatoarele capitole sunt :
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Navigare pe internet si posibilitatiile internetului    Conţinut tematic


 Prezentarea generală a Pc-ului şi componentelor sale.

Prezentarea Sistemului de Operare Windows.


 Prezentare  Windows + Tastatura

Word  :
-Prez. utilitarului Word,a spaţiului de lucru, meniurilor File, Edit, View
-Prez. meniurilor Insert, Format, Instrument, Tabel, Window.
-Utilizarea Header&Foter, Page Number, Wordart. Exerciţiu.
-Crearea tabelelor şi manipularea lor. Exerciţiu.
-Inroducerea şi manipularea imaginilor. Exerciţiu
-Folosirea creativităţi personale pt. Crearea unui document.
-Recapitulare / Verificare

Excel :
-Prez. utilitarului Exel şi a spaţiului de lucru. Primele operaţii Exel.
-Lucrul în cadrul utilitarului Exel. Exerciţiu.
-Realizarea unui tabel complex. Utilizarea formulelor de calcul. / Internet
-Registrul de lucru cu 3 foi de lucru legate. Crearea Diagr. / Internet
-Crearea unei lucrări pe 3 foi de lucru legate.  /  Internet
-Alinierea unui tabel şi folosirea filtrelor.  /  Internet

Recapitulare / Verificare Finală