Cursuri Management Neamt

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Es

Management reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Management Neamt: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Es.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est are misiunea de a sprijini dezvoltarea economico-sociala a regiunii cu scopul reducerii dezechilibrelor intra si interregionale pentru cresterea calitatii vietii si atingerii standardelor europene.

In acest context, ADR Nord-Est a infiintat Centrul Regional de Studii (CRS) Nord-Est  care va avea o dubla calitate:
-    realizarea de activitati  de formare profesionala prin furnizarea de cursuri certificate CNFPA si instruiri specializate in domeniul dezvoltarii regionale. In acest sens,  vom stabili diverse forme de cooperare cu actorii relevanti din domeniul educatiei, mediului de afaceri si al administratiei publice care sunt interesati de dezvoltarea Regiunii Nord-Est.
-    de cercetare si studiu in domeniul dezvoltarii regionale.  In  acest domeniu, centrul este orientat spre identificarea si analiza atuurilor economice ale regiunii si a retelelor economice, prin concentrarea atentiei asupra fortei productive a regiunii, urbanizare, industrializare si internationalizarea comertului regional, protectia mediului si dezvoltarea durabila a regiunii.

Necesitatea infiintarii Centrului Regional de Studii (CRS) Nord-Est este impusa si justificata de nevoile existente, ca raspuns la evolutia mediului economic romanesc si din dorinta de a satisface necesitatile de instruire a personalului din cadrul organizatiilor si partenerilor cu care colaboram. De asemenea, s-a remarcat lipsa unei consultante inalt calificate si profesionale in domeniul dezvoltarii mediului de afaceri, managementului si implementarii proiectelor cu finantare europeana, precum si pe stimularea si dezvoltarea parteneriatelor intre entitati sociale, educationale si economice din regiune si din afara ei.

Servicii

        Manager Proiect - Cod COR 242101

Un proiect, ar trebui sã aibã majoritatea, dacã nu toate din urmãtoarele trãsãturi esentiale:
- Sã fie non -repetitiv si / sau sã aibã noutate si relevantã pentru beneficiarii cãrora se adreseazã;
- Sã aibã obiective bine stabilite si rezultate clar definite;
- Sã aibã inclusã o analizã a riscurilor care pot afecta atingerea rezultatelor scontate si a evenimentelor din mediul extern care pot afecta activitãtile prevãzute;
- Sã fie evaluat în baza în baza unor rezultate, date, calificative, cu o calitate determinatã si cu parametri de sigurantã;
- Sã fie realizat într-o perioadã de timp definitã (data de început si cea de sfârsit sã fie clar stabilite), într-un buget prestabilit si cu resursele prevãzute;
- Proiectul este realizat de cãtre o echipã constituitã în mod special pentru aceasta, care poate suferi schimbãri pe parcursul proiectului;

Ocupatia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza si implementa proiecte la nivel operational

Managementul de proiect nu poate fi complet separat de functiile de management organizational, sau de sarcinile tehnice specifice proiectãrii si dezvoltãrii.

Cercetarea si literatura indicã o serie de domenii functionale care sunt componente esentiale ale competentei si performantei managementului de proiect la acest nivel. Acestea sunt:
- Stabilirea scopului si a obiectivelor proiectului
- Stabilirea specificatiilor proiectului
- Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
- Stabilirea activitãtilor specifice proiectului si esalonarea lor în timp
- Estimarea si asigurarea resurselor necesare realizãrii proiectului
- Estimarea si bugetarea costurilor
- Estimarea si asigurarea resurselor;
- Gestionarea si controlul utilizãrii resurselor;
- Planificare si controlul achizitiilor si contractelor;
- Managementul contractelor;
- Managementul financiar al proiectului;
- Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor;
- Urmãrirea si controlul riscurilor;
- Selectarea si managementul echipei de proiect;
- Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
- Stabilirea nivelului de calitate pentru activitãti si rezultate
- Managementul implementãrii.        Manager Resurse Umane - Cod COR 121207

Managerul de resurse umane este responsabilul cu gestionarea eficienta a resurselor umane intr-o organizatie.

De aceea, managerul de resurse umane raspunde de doua arii foarte importante in activitatea unei organizatii:

· exercitarea functiilor manageriale de
· previziune
· organizare
· antrenare
· coordonare
· control evaluare

în raport cu modul de gestionare a resurselor umane în organizatie

· coordonarea activitatii compartimentului de resurse umane prin exercitarea functiilor manageriale în raport cu personalul specializat în gestiunea resurselor umane.

Unitati de competenta :
1.Consilierea celorlalti manageri în probleme de resurse umane;
2.Coordonarea desfasurarii activitatilor de resurse umane;
3.Coordonarea elaborarii politicilor si programelor de resurse umane;
4.Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane;
5.Elaborarea strategiei de resurse umane;
6.Monitorizarea costurilor de personal;
7.Monitorizarea sistemului de relatii de munca al organizatiei;
8.Organizarea activitatii departamentului de resurse umane;
9.Reprezentarea compartimentului de resurse umane.

    Expert Achizitii Publice - Cod COR 214946