Cursuri Formare Profesionala Mehedinti

Asociatia de Calificare si Reorientare in Cariera Oltenia

Formare Profesionala reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Formare Profesionala Mehedinti: Asociatia de Calificare si Reorientare in Cariera Oltenia.

Scopul şi obiectivele :


    Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională
    Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, traning şi publicitate
    Promovarea şi organizarea învăţămantului pentru adulţii ce nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.
    Investigarea, selecţia orientarea şi plasarea forţei de muncă
    Promovarea unei atitudini active în randul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
    Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teori şi practice în domeniu
    Sa promoveze valorile societatii civile in vederea dezvoltarii durabile a comunitatii prin educatie formala si non formala.
    Sa contribuie la formarea unui stil de viata echilibrat al tinerilor, prin identificarea factorilor de risc si prevenirea influentei lor asupra starii de sanatate.
    Sa promoveze valorile europene.
    Sa promoveze diversitatea culturala.
    Sa incurajeze si sa deruleze programe care constau in schimburi internationale.
    Sa promoveze si sa incurajeze voluntariatul.
    Sa ajute tinerii sa se implice in viata publica.
    Editarea de brosuri, reviste, publicatii.
    Organizarea unor intalniri deschise tinerilor, dedicate temelor de interes general.

Valori promovate:

    Spirit civic
    Responsabilitate individuală
    Spirit de echipă
    Toleranţă şi deschidere
    Demnitate
    Integritate
    Profesionalism

Servicii

    Asfaltator

Asfaltatorul se ocupa in principal cu desfasurarea unor activitati specifice de pregatire a stratului suport, de preparare si asternere pe acesta a mixturilor asfaltice, compactare a stratului de mixturi asfaltice, precum si aplicarea tratamentelor de protectie speciala.

Competente dobandite:

    Planificarea activităţii proprii
    Comunicarea la locul de muncă
    Lucrul în echipă
    Efectuarea de calcule matematice simple
    Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă,
    de protecţia mediului şi de PSI
    Aplicarea procedurilor de calitate
    Compactarea stratului de mixturi asfaltice
    Prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate
    Aplicarea tratamentelor de protecţie specială
    Aşternerea mixturilor asfaltice
    Pregătirea stratului suport


    Bucătar

Bucatarul realizeaza preparate culinare dupa diferite retete care sa satisfaca exigentele consumatorilor. În acest scop, el se ocupa de pregatirea produselor alimentare pentru gatit. Masoara cantitatile necesare, le amesteca progresiv conform retetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. Dupa ce preparatele culinare au fost pregatite, urmeaza împartirea lor în portii.

Competente dobandite:

    Comunicarea la locul de muncă
    Desfăşurarea muncii în echipă
    Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă
    Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
    Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii secţiei
    Prevenirea poluării mediului
    Întocmirea documentelor specifice
    Pregătirea antreurilor calde şi reci
    Pregătirea fripturilor
    Pregătirea gustărilor calde şi reci
    Pregătirea mâncărurilor din carne
    Pregătirea mâncărurilor din legume,orez,ouă, paste făinoase
    Pregătirea preparatelor lichide
    Prepararea dulciurilor (deserturilor)
    Prepararea fondurilor glace
    Prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de mare
    Realizarea acţiunilor de supervizare şi control
    Realizarea aluaturilor de bază
    Realizarea salatelor
    Realizarea sosurilor


    Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

Lacatusul mecanic se ocupa in principal cu asamblarea utilajelor si efectuarea probelor de functionare, asigurarea functionarii masinilor, utilajelor si a echipamentelor mecanice, diagnosticarea functionarii acestora, efectuarea masuratorilor mecanice de precizie si intocmirea rapoartelor de intretinere – reparatii, realizarea desenelor de executie, citirea si intretinerea schitelor tehnice, precum si remedierea defectiunilor acestora.
Competente dobandite:

    Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea şi securitatea în munca şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
    Aplicarea normelor de protecţie a mediului
    Aplicarea procedurilor de calitate şi organizarea locului de munca
    Asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare
    Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
    Diagnosticarea funcţionării maşinilor şi utilajelor
    Remedierea defecţiunilor
    Efectuarea măsurătorilor mecanice de precizie
    Folosirea trusei de scule
    Întocmirea rapoartelor de întreţinere - reparaţii
    Menţinerea stocului de materiale, piese de schimb şi scule
    Montarea / demontarea utilajelor
    Realizarea desenelor de execuţie, citirea şi întreţinerea schiţelor tehnice


    Sudor

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri
interne continue şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte
componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu:

     construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.);
     instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.);
     conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice;
     recipiente sub presiune;
     cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur;
     altele.


    Tehnician cadastru funciar, topograf

Ocupatia de Tehnician cadastru funciar-topograf se aplica personalului de specialitate in domeniul activitatilor de masuratori terestre, cat si de cadastru funciar. Ei vor lucra in unitati de organizare si de sistematizare a teritoriului, la nivel de unitati cadastrale, sau in alte asemenea unitati, unde vor executa lucrari topografice curente precum si lucrari de cadastru funciar tehnic si cadastru funciar economic. Ei vor asigura la nivelul localitatilor, operatiunile necesare publicitatii imobiliare,contribuind in mod direct la aplicarea si respectarea legalitatii in domeniul bunurilor imobiliare precum si a circulatiei acestora, in domeniul evaluarii si bonitarii cadastrale a terenurilor, stabilind dreptul si dobindirea dreptului de proprietate, in introducerea cartilor funciare si reactualizarea hartilor cadastrale, in automatizarea lucrarilor topo-cadastrale. Trebuie de asemeni sa fie in masura sa execute ridicari topografice pentru executarea proiectelor de amplasare a constructiilor, sa execute lucrari de arta si multe alte lucrari tehnice in intra si extravila

Competente dobandite:

    Aplicarea în teren a proiectului
    Asigurarea respectării NPM şi PCI
    Urmărirea comportării în timp a construcţiilor
    Furnizarea serviciilor de specialitate
    Întocmirea documentaţiei de cadastru general
    Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul
    Colectarea şi organizarea informaţiilor
    Executarea măsurătorilor specifice
    Organizarea şi coordonarea activităţii echipei
    Planificarea activităţii
    Efectuarea calculelor specifice topografiei
    Elaborarea planurilor topografice
    Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară