Cursuri Formare Profesionala Maramures

Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională "Pentru Voi"

Formare Profesionala reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Formare Profesionala Maramures: Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională "Pentru Voi".

Suntem un serviciu public în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş, iar ca obiect de activitate suntem un centru de formare profesională a adulţilor autorizat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – organism al Ministerului Muncii şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării – să organizăm cursuri de iniţiere, calificare, recalificare şi perfecţionare în cele mai căutate meserii de pe piaţa muncii locală, naţională dar şi europeana.
Se pot înscrie persoane care au cel puţin vârsta de 16 ani, indiferent de nivelul studiilor anterioare:

    Persoane care au părăsit şcoala şi nu au nicio calificare;
    Persoane care lucrează ca muncitori necalificaţi şi doresc să obţină o calificare;
    Persoane care au o calificare şi doresc să se recalifice sau să se perfecţioneze într-un domeniu nou;
    Firme care doresc să-şi califice personalul propriu.

Servicii

    Contabilitate primara si gestiune financiara

Cursul are ca obiectiv cunoaşterea primilor paşi din contabilitate şi anume întocmirea corectă a documentelor contabile. Cursul este preponderent practic şi are aplicabilitate imediată.
Fiecare companie are un departament de contabilitate în care se gestionează datele primare legate de activitatea sa, în principal de stocuri, plăţi şi creanţe. Este o activitate ce presupune atenţie la detaliu, dar şi capacitatea de a structura logic informaţiile. Daca acest domeniu vă atrage, cursul de Contabilitate Primara şi Gestiune Financiară vă poate oferi cunostinţele de care aveţi nevoie pentru a vă începe o carieră în domeniu.
Cursul este destinat şi celor ce au P.F.A.-uri, Intreprinderi individuale (I.I.), Asociaţii familiale (A.F.) şi S.R.L.-uri.


    Consilier informare si orientare privind cariera

Consilerul de informare şi orientare privind cariera îi ajută pe clienţi să se cunoască mai bine pe ei înşişi, să-şi conştientizeze interesele profesionale şi aptitudinile. În cazul în care este de formaţie psihosociolog, la cerere sau cand situaţia o impune, efectuează evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal al clientilor utilizând metode şi instrumente specifice. Furnizează clienţilor informaţii în legatură cu profesiile şi ocupaţiile, îi ajută să compare exigenţele acestor profesii cu caracteristicile lor personale şi cu nivelul lor de calificare, analizează împreună cu clienţii fiecare alternativă în parte şi evaluează consecinţele. Dupa ce clientul a optat pentru una din alternative, consilierul îl asistă la elaborarea unui plan de acţiune şi la punerea în practică a acestuia.

Obiective generale:

    întocmirea rapoartelor;
    întocmirea şi administrarea documentelor specifice;
    administrarea şi prelucrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul;
    elaborarea psihoprofesiogramelor;
    elaborarea studiilor sociologice;
    lucrul în echipă;
    culegerea şi organizarea informaţiilor;
    planificarea activităţilor proprii;
    comunicarea interpersonală;
    consilierea profesională.


    Cursuri bucatar

Bucătarul realizează diferite reţete menite să satisfacă exigenţele consumatorilor. În acest scop el se ocupă cu pregătirea produselor alimentare pentru gătit. Măsoară cantităţile necesare, le amestecă, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După ce preparatele au fost pregătite, urmează împărţirea lor în porţii.

Module de pregătire:

    Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii;
    Desfăşurarea lucrului în echipă;
    Realizarea comunicării interactive la locul de muncă;
    Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă;
    Realizarea sosurilor;
    Prepararea aluaturilor de bază;
    Pregătirea gustărilor calde şi reci;
    Pregătirea preparatelor lichide;
    Pregătirea mâncărurilor din legume, orez, şi carne;
    Pregătirea fripturilor şi a salatelor;
    Prepararea dulciurilor;
    Întocmirea documentelor specifice;
    Realizarea supervizării şi a controlului;
    Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare.


    Lucrator social

Ocupaţia se aplică lucrătorului social care lucrează cu tinerii şi copiii aflaţi în dificultate şi presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţii de asistenţă socială.
Lucrătorul social trebuie să îşi dovedească competenţa în relaţionarea cu beneficiarii, planificându-şi în timp activităţile generale şi specifice, având abilităţi de comunicare interpersonală şi interactivă, integrându-se în echipa multidisciplinară.
Lucrătorul social trebuie să ştie să întocmească dosarul de caz, să elaboreze planul personalizat al copilului/tânărului, să susţină dosarul de caz în faţa şefului de serviciu/departament şi să asigure legătura dintre serviciu/departament şi familie/sistem alternativ de îngrijire.