Cursuri Educatie / Sanatate Iasi

Info Educatia

Educatie / Sanatate reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Educatie / Sanatate Iasi: Info Educatia.

    Organizatia noastra are ca principala activitate formarea profesionala a adultilor, urmarind dezvoltarea personala si cresterea competitivitatii pe piata muncii a beneficiarilor nostri.

    Centrul de Formare Profesionala INFOEDUCATIA organizeaza cursuri de perfectionare si specializare, dar la cererea agentilor economici desfasuram si cursuri de calificare pentru diferite meserii.
Cursuri Educatie Iasi
    Din dorinta de a raspunde solicitarilor clientilor nostri, am introdus în oferta noastra cele mai atractive programe de formare, oferind flexibilitate în parcurgerea acestora, cursurile fiind structurate pe module de pregatire teoretica si practica.

    Pregatirea teoretica se desfasoara în salile proprii de curs sau la sediul clientilor, persoane juridice, fiind asigurata de traineri profesionisti, experti în diferite domenii.

    În urma absolvirii se emit certificate de absolvire, respectiv de calificare, recunoscute în tara, cu valabilitate pe tot parcursul vietii.

    Certificatele de absolvire au antetul MEC si MMSSF si au timbru sec aplicat de CNFPA, având regimul actelor de studii.

    La cerere, se poate aplica si apostilarea Haga, care va confera recunoasterea diplomei în toate tarile Uniunii Europene.

Servicii

Grup tinta: personal didactic din invatamantul preuniversitar, care au gradul didactic II

Oferta se adresează persoanelor care doresc să urmeze un program de formare continuă specific pentru activitatea de "mentor" sau celor care au experienţă practică de mentor (indrumători de practică pedagogică, au desfăşurat activitate de supervizare a debutanţilor) şi doresc certificarea competenţelor dobăndite.

Condiţii de acces: cadre didactice angajate in sistemul de invăţămănt preuniversitar şi care să deţină gradul didactic II
Durata: 6 module (activităţi faţă in faţă şi on-line)
Certificare: La finalizarea cursului, in urma unui examen, se obţine un Atestat de competente profesionale şi un număr de 89 de credite profesionale transferabile.
Atestatul este recunoscut de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Cursuri Educatie Iasi

Competenţele dobăndite la sfărşitul cursului sunt:

Competenţe metodologice:
• Operaţionalizarea sintagmei "program de mentorar";
• Proiectarea conţinuturilor specifice activităţilor de mentorat;
• Aplicarea adecvată a strategiilor de consiliere, din perspectiva procesului de mentorat, in concordanţă cu nevoile specifice ale debutanţilor;
• Stabilirea materialelor si resurselor necesare necesare in vederea realizării activităţilor de mentorat;
• Valorificarea resurselor implicate la nivelul unităţii şcolare (materiale, umane) in eficientizarea activităţilor de mentorat;
• Capacitatea de a evidenţia/facilita interdependenţa dintre rezultatele imediate ale activităţilor de mentorat şi sustenabilitatea acestora in planul activiăţii profesionale a debutanţilor;

Competenţe de comunicare si relaţionare:
• Accesarea diferitelor surse de informare in vederea documentării;
• Stăpănirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/verticală, complexă, multiplă, diversificată, specifică;
• Proiectarea şi coordonarea activităţilor de mentorat ca proces de comunicare;
• Utilizarea in cadrul procesului de mentorat a metodelor şi tehnicilor moderne de comunicare;
• Utilizarea tehnicilor de asigurare a feed-back-ului;
• Adaptarea limbajului, a metodelor şi tehnicilor de interrelaţionare la particularităţile debutantului; Cursuri Educatie Iasi
• Manifestarea comportamentului empatic;
• Dobăndirea deprinderilor de lucru in grup/de a lucra in cadrul unui grup;

Competenţe psihosociale:
• Aplicarea şi valorizarea metodelor de cunoaştere a debutantului;
• Crearea unor strategii eficiente de relaţionare pe axa şcoală-debutant;
• Construirea şi adoptarea unei conduite autoreflexive şi de autoresponsabilizare profesională;
• Asumarea responsabilă a rolului de mentor;

Competenţe de management al carierei
• Manifestarea unei conduite metacognitive (autoreflexive) asupra activitătilor profesionale personale;
• Deschidere fată de tendintele novatoare necesare dezvoltării profesionale;
• insuşirea şi aplicarea in practica activităţii de mentorat a cunoştintelor de tip organizational;
• Manifestarea capacitătii de a diagnostica aşteptările şi interesele institutiei, unde debutantul işi desfăşoară activitatea;
• Asumare a diferitelor roluri specifice poziţiei de mentor; Competenţe de evaluare
• Elaborarea criteriilor de evaluare a activităţii de mentorat;
• Proiectarea evaluării activităţilor de mentorat;
• Utilizarea strategiilor de acceptare/valorizare a activităţilor de mentorat, de către debutant;
• Valorizarea contextelor sociale de invăţare;
Cursuri Educatie Iasi