Cursuri IT / Calculatoare Gorj

ACCRC Gorj

IT / Calculatoare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre IT / Calculatoare Gorj: ACCRC Gorj.

Scop si obiective

    Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.
    Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.
    Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.
    Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
    Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

Valori promovate

    Spirit civic.
    Responsabilitate individuală.
    Spirit de echipă.
    Toleranţă şi deschidere.
    Demnitate.
    Integritate.
    Profesionalism.

Servicii

    Operatorul calculator electronic si reţele, îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în continuă evoluţie; această ocupaţie este cerută de piaţa muncii.
      Procesul de lucru în cazul unui operator calculator electronic şi reţele este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.
Competenţe dobândite

    comunicarea la locul de muncă.
    dezvotarea profesională.
    utilizarea calculatorului personal.
    aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.
    aplicarea procedurilor de calitate.
    menţinerea evidenţei echipamentelor şi a dispozitivelor de stocare a datelor.
    asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile.
    asigurarea funcţionării calculatorului, reţelei de calculatoare.
    asigurarea securităţii datelor şi echipamentelor.
    asistarea utilizatorilor.
    întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor.
    instalarea, configurarea calculatorului / reţelei de calculatoare.

Documente necesare la înscriere

    cerere de înscriere.
    copie buletin / carte de identitate.
    copie certificat de naştere.
    copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
    copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni

    sesiuni de formare "FACE to FACE" cu prezenţă în sala de curs.
    sesiune de studiu - studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C Gorj, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
    sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.