Cursuri IT / Calculatoare Constanta

CFP Don Bosco

IT / Calculatoare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre IT / Calculatoare Constanta: CFP Don Bosco.

Metoda de studiu în cadrul cursurilor este cea practică. Se oferă informația, se explică și se fac aplicații practice succesiv pentru a fixa noțiunile cât mai bine. Sunt prevăzute și teme pentru practică pentru a întări deprinderile necesare fixării pe termen lung a informațiilor.
Materialul fiecărui curs este structurat în module, ce conțin atât noțiuni teoretice cât și exemple și aplicații practice.
Se oferă suport de curs în general precum și resurse din domeniul propriu.
Calitatea este asigurată prin cerințele interne de calitate care se regăsesc în calitatea predării, a conţinutului cursurilor, a regulilor de frecventare şi de examinare. Există în plan certificarea ISO în vederea recunoașterii oficiale a calității cursurilor noastre.

Servicii

        Cursuri Autodesk AutoCAD

    Curs AutoCAD baza
Cursurile se desfăşoară ca expunere şi demonstraţie interactivă, urmate de aplicaţii practice realizate de fiecare student individual, pe câte un post de lucru echipat corespunzător cu software. Acest curs are dominantă aplicativă, majoritatea competenţelor fiind acumulate de pe urma practicii şi verificării noţiunilor prezentate în partea de tutorial.
    Domenii de utilizare:
- arhitectură;
- construcții;
- drumuri și poduri;
- industria aeronautică;
- industria de automobile;
- electronică și electrotehnică;
- design industrial;
- inginerie mecanică.


    IT Essentials
Este realizat de firma CISCO în cadrul programului NetAcad (Networking Academy Program) și sponsorizat de firma HP (Hewlett-Packard).
Introduce și aprofundează noțiunile bazice privind partea de hardware, sistemul de operare local și de rețea.

     Domenii de utilizare:

- tehnologia informației;
- electronică și electrotehnică.


    Curs ECDL

Deprinderea cu lucrul cu calculatorul la nivel de cunoștințe generale, competențe în domeniul sistemului operator și a pachetelor Office. În funcție de tipul de certificare ales se pot susține următoarele module:
1. Utilizarea computerului
2. Instrumente online
3. Editare de text
4. Calcul tabelar
5. Prezentări
6. Baze de date
7. Web Editing
8. Image Editing
9. IT Security
10. 2D CAD

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare pot accesa o orice loc de muncă unde este folosit calculatorul. Este foarte important pentru toate persoanele care lucrează în administrația publică, deoarece competențele de lucru cu calculatorul au fost cerute oficial prin Hotărârea de Guvern nr. 1007 din 4 octombrie 2001.
Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional
Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică cu Permisul ECDL la anumite universități.
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.