Cursuri Prestari Servicii Cluj

Expert Training SRL

Prestari Servicii reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Prestari Servicii Cluj: Expert Training SRL.

    Pe piaţa furnizorilor de formare profesională Expert Training este un nume cunoscut, apreciat şi solicitat.

    Considerăm că ne aflăm într-o situaţie privilegiată care ne bucură şi ne onorează. Am ajuns la acest statut graţie programelor de formare pe care le derulăm, unele în premieră absolută la nivel naţional, datorită instituţiilor care ne sunt alături, a modului în care ne desfăşurăm activitatea şi, nu în ultimul rând datorită lectorilor pe care-i avem. SCursuri Prestari Servicii Clujunt specialişti de înaltă ţinută profesională şi morală, gata să răspundă provocărilor lansate de cursanţi în mod special. Şi când noutăţile sunt cunoscute şi stăpânite, răspunsurile nu au decât darul să mulţumească şi să convingă.

    Suntem într-un singur cuvânt, o FAMILIE în care fiecare îşi cunoaşte bine locul şi rolul, obiectivele şi preocupările. Aceasta este cheia succesului nostru, o echipă multidisciplinară şi multiprofesională care răspunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii precum şi structurilor organizaţionale ale angajatorilor din România şi Uniunea Europeană.

    Având aceste argumente ne-am lansat într-o nouă provocare: implementarea în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj a proiectului “Servicii integrate de ocupare pentru tinerii şomeri - Job Coachingfinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, proiect care s-a finalizat cu succes.

    Grație activităților desfășurate, Expert Training a obținut DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI ocupând Locul 1 în domeniul de activitate servicii precum și alte diplome extrem de valoroase.

    SC Expert Training SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat cu nr. 0009677

Servicii

    ASTROLOG
    COD COR: 514902

Ocupaţia de Astrolog presupune desfăşurarea unei activităţi în care relaţionarea cu oamenii este primordială şi fundamentală, acest lucru presupunând într-o  măsură foarte mare abilităţi de comunicare în relaţia cu persoanele care solicită o consultanţă astrologică, cât şi activităţi legate de practicarea şi promovarea astrologiei.

Astrologii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul cabinetelor de consultanţă, în massmedia, în compartimentele de selecţie şi recrutare de personal, în cabinetele de orientare profesională, în centre de formare profesională şi unităţi de învăţământ. Astrologii calculează şi interpretează astrograma asigurând trecerea de la informaţia generală la cea cu caracter particularizat, modulată pe individualitatea şi unicitatea fiecărui individ. Principalele activităţi desfăşurate de Astrolog sunt: analizează poziţia, mişcarea şi interacţiunea dintre planete, case şi zodii; realizează astrograme; interpretează astrogramele; transmite concluzii; oferă îndrumare în modelarea comportamentală.

Competenţe dobândite în urma cursului:Cursuri Prestari Servicii Cluj

1. Utilizarea calculatorului;
2. Procesarea datelor;
3. Întocmirea astrogramelor;
4. Realizarea horoscopului individual;
5. Consilierea privind modelarea comportamentală;
6. Întocmirea horoscoapelor pentru persoanele juridice;
7. Alcătuirea horoscoapelor generale;
8. Realizarea prognozelor generale.


Cursul este autorizat ANC.

Condiţii de participare: studii medii
Durata cursului: 45 ore
Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 54


    INFIRMIERĂ

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii. Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil. Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile  de sănătate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social. Infirmiera participă efectiv la: asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic,, psihic, afectiv; asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite; asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite; stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice; transportul şi însoţirea persoanei îngrijite respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate.

Unităţile de competenţă dobândite în urma cursului:

    Planificarea propriei activităţi
    Perfecţionarea continuă
    Lucrul în echipa multidisciplinară
    Comunicarea interactivăCursuri Prestari Servicii Cluj
    Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
    Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
    Alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite
    Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită
    Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
    Transportul rufăriei
    Transportul persoanelor îngrijite


Condiţii de participare: învăţământ obligatoriu
Durata cursului: 720 ore
Locul de desfăşurare: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj


    LUCRĂTOR COMERCIAL
    COD COR 522303

Lucrătorul comercial se ocupă în principal cu prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activității magazinului, efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii şi întocmirea documentelor specifice activității de vânzare, menținerea si verificarea stocurilor, precum si raportarea activității de vânzare.
Lucrătorul comercial oferă clienţilor marfa solicitată şi realizează formele de vânzare. Totodată acesta primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare despre marfă.
În vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor de lucru, lucrătorul comercial trebuie în primul rând sa posede competente legate de buna comunicare cu clienții. Totodată lucrătorului comercial i se solicita atât competenţe specifice cu privire la modul de prezentare a produselor şi vânzării acestora cât şi competenţe de ordin administrativ ce ţin în principal de completarea şi transmiterea documentelor specifice activității de vânzare.
 

Unitățile de competență dobândite în urma absolvirii cursului sunt:

1. Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare
2. Raportarea activităţii de vânzare
3. Aplicarea procedurilor de calitate
4. Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
5. Promovarea imaginii standului
6. Menţinerea stocurilor de rezervă
7. Verificarea stocurilor cu vânzările
8. Comunicarea cu clienţii
9. Crearea mediului ambiental necesar vânzării
10. Efectuarea vânzării
11. Încasarea contravalorii mărfii


Condiţii de participare: studii medii
Durata cursului: 48 ore
Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 69

 

    Cursuri Gratuite Pentru Someri

Cursuri Prestari Servicii Cluj1. CURS CALIFICARE INSTALATOR TEHNICO-SANITARE ŞI GAZE
2. CURS CALIFICARE AGENT DE SECURITATE
3. CURS CALIFICARE COAFOR
4. CURS CALIFICARE OSPĂTAR
5. CURS CALIFICARE INFIRMIERĂ
6. CURS SPECIALIZARE LUCRĂTOR COMERCIAL
7. CURS SPECIALIZARE INSPECTOR RESURSE UMANE
8. CURS DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
9. COMPETENŢE INFORMATICE
10. COMPETENŢE ANTREPRENORIALE
11. CURS DE CALIFICARE BRANCARDIER
12. CURS DE CALIFICARE OPERATOR MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ
13. CURS DE CALIFICARE MONTATOR SUBANSAMBLE

 

Galerie foto