Cursuri IT / Calculatoare Cluj

Expert Training SRL

IT / Calculatoare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre IT / Calculatoare Cluj: Expert Training SRL.

    Pe piaţa furnizorilor de formare profesională Expert Training este un nume cunoscut, apreciat şi solicitat.

    Considerăm că ne aflăm într-o situaţie privilegiată care ne bucură şi ne onorează. Am ajuns la acest statut graţie programelor de formare pe care le derulăm, unele în premieră absolută la nivel naţional, datorită instituţiilor care ne sunt alături, a modului în care ne desfăşurăm activitatea şi, nu în ultimul rând datorită lectorilor pe care-i avem. Sunt specialişti de înaltă ţinută profesională şi morală, gata să răspundă provocărilor lansate de cursanţi în mod special. Şi când noutăţile sunt cunoscute şi stăpânite, răspunsurile nu au decât darul să mulţumească şi să convingă.Cursuri IT Calculatoare Cluj

    Suntem într-un singur cuvânt, o FAMILIE în care fiecare îşi cunoaşte bine locul şi rolul, obiectivele şi preocupările. Aceasta este cheia succesului nostru, o echipă multidisciplinară şi multiprofesională care răspunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii precum şi structurilor organizaţionale ale angajatorilor din România şi Uniunea Europeană.

    Având aceste argumente ne-am lansat într-o nouă provocare: implementarea în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj a proiectului “Servicii integrate de ocupare pentru tinerii şomeri - Job Coachingfinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, proiect care s-a finalizat cu succes.

    Grație activităților desfășurate, Expert Training a obținut DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI ocupând Locul 1 în domeniul de activitate servicii precum și alte diplome extrem de valoroase.

    SC Expert Training SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat cu nr. 0009677

Servicii

    COMPETENŢE COMUNE - COMPETENŢE INFORMATICE

Competențele informatice implică utilizarea critică și sigură a tehnologiilor societății informaționale în timpul orelor de program, în timpul liber și pentru a comunica. Acestea sunt fixate prin competențe de baza în TIC : folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, prezentare și schimb de informații, comunicare și participare la rețele de colaborare prin intermediul internetului.
Competențele informatice include aplicații principale pe computer cum ar fi editor computerizat, planșe cu grile, baze de date, stocarea și managementul informației, precum și o înțelegere a oportunităților si a riscurilor potențiale ale Internetului și ale comunicării prin mijloace electronice (e-mail, instrumente de rețele) necesare la locul de munca, în timpul liber, la schimbul de informații și rețele de colaborare, învățare și cercetare. Indivizii trebuie, de asemenea, să înțeleagă faptul că tehnologia societății informaționale poate să sprijine creativitatea și inovația și să fie atenți la problematica referitoare la validitatea și credibilitatea informației disponibile și a principiilor legale și etice implicate în folosirea interactivă a tehnologiei societății informaționale.
Deprinderile cerute includ capacitatea de a căuta, colecta și prelucra informații și de a le folosi în mod sistematic și critic, apreciind relevanța, distingând între lumea reală și cea virtuală, recunoscând în același timp legătura dintre ele.


Competențele dobândite în urma absolvirii cursului vor fi:
Cursuri IT Calculatoare Cluj
- înțelegerea termenilor de hardware, software și rețele
- noțiuni generale despre Internet
- folosirea motoarele de căutare
- salvarea informațiilor
- crearea de documente Microsoft Word
- formatarea și imprimarea conținutului unui document Word
- lucrarea cu poze, obiecte și tabele
- realizarea operațiilor de bază cu datele dintr-o foaie Excel
- realizarea calculelor pe baza unor formule folosind funcții Excel
- realizarea graficelor pe baza datelor disponibile
- printarea conținutului stabilind înainte o serie de atribute specifice imprimării
- folosirea noii interfețe Office 2007/2010
- familiarizarea cu programul Microsoft PowerPoint 2007
- stabilirea efectelor animate asupra conținutului unei prezentări
- inserare grafice Excel în prezentarea PowerPoint
- exportarea unei prezentări in format Web (HTML)
- trimitere/primire email-uri
- gestionare folder-ul Inbox, liste de contacte, sarcini de lucru și întâlniri online
 

Condiţii de participare: studii medii
Durata cursului: 54 ore
Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 54