Cursuri Educatie / Sanatate Cluj

Expert Training SRL

Educatie / Sanatate reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Educatie / Sanatate Cluj: Expert Training SRL.

    Pe piaţa furnizorilor de formare profesională Expert Training este un nume cunoscut, apreciat şi solicitat.

    Considerăm că ne aflăm într-o situaţie privilegiată care ne bucură şi ne onorează. Am ajuns la acest statut graţie programelor de formare pe care le derulăm, unele în premieră absolută la nivel naţional, datorită instituţiilor care ne sunt alături, a modului în care ne desfăşurăm activitatea şi, nu în ultimul rând datorită lectorilor pe care-i avem. Sunt specialişti de înaltă ţinută profesională şi morală, gata să răspundă provocărilor lansate de cursanţi în mod special. Şi când noutăţile sunt cunoscute şi stăpânite, răspunsurile nu au decât darul să mulţumească şi să convingă.Cursuri Educatie Sanatate Cluj

    Suntem într-un singur cuvânt, o FAMILIE în care fiecare îşi cunoaşte bine locul şi rolul, obiectivele şi preocupările. Aceasta este cheia succesului nostru, o echipă multidisciplinară şi multiprofesională care răspunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii precum şi structurilor organizaţionale ale angajatorilor din România şi Uniunea Europeană.

    Având aceste argumente ne-am lansat într-o nouă provocare: implementarea în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj a proiectului “Servicii integrate de ocupare pentru tinerii şomeri - Job Coachingfinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, proiect care s-a finalizat cu succes.

    Grație activităților desfășurate, Expert Training a obținut DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI ocupând Locul 1 în domeniul de activitate servicii precum și alte diplome extrem de valoroase.

    SC Expert Training SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat cu nr. 0009677

Servicii

    LUCRĂTOR SOCIAL
    COD COR 532908, COD NC 5139.2.2

Cursul Lucrător social se adreseză persoanelor care lucrează cu tinerii şi copiii aflaţi în dificultate şi pentru care este necesară o sferă largă de competenţe în vederea desfaşurarării acestei activităţi de asistenţă socială. Lucrătorul social trebuie să îşi dovedească competenţa în relaţionarea cu beneficiarii, să îşi planifice în timp activităţile generale şi specifice, să aibă abilităţi de comunicare interpersonală şi interactivă, să se integreze în echipa multidisciplinară.

Lucratorul social trebuie să ştie să întocmească dosarul de caz, să elaboreze planul personalizat al copilului/tânărului, şi, susţinând dosarul de caz în faţa şefului de serviciu/department, să asigure legătura dintre serviciu/departament şi familie/sistem alternativ de îngrijire. Totodată, lucrătorul social trebuie să aibă abilităţi de evaluare şi monitorizare a familiei copilului/tânărului.

Unităţile de competenţă dobândite în urma cursului:

1. Planificarea în timp a activităţilor specifice
2. Comunicarea interpersonală
3. Comunicarea interactivă
4. Lucrul în echipa multidisciplinară
5. Definirea situaţiilor de risc pentru copii/tineri
6. Întocmirea dosarului de cazCursuri Educatie Sanatate Cluj
7. Elaborarea planului personalizat al copilului/tânărului
8. Prezentarea dosarului de caz în faţa şefului de serviciu
9. Îndrumarea juridică şi socială a familiei copilului/tânărului
10. Asigurarea legăturii dintre serviciu/departament şi familie / sistem alternativ de îngrijire
11. Identificarea copilului/tânărului în situaţii de risc
12. Evaluarea copilului/tânărului din punct de vedere psihosocial şi fizic
13. Evaluarea familiei naturale
14. Contribuţia la reintegrarea psiho-socială a copilului tânărului
15. Urmărirea pe perioada postintervenţie

Condiţii de participare: studii medii
Durata cursului: 720 ore
Locul de desfăşurare: Universitatea "Bogdan Voda", Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu, nr.26A


    INFIRMIERĂ

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii. Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil. Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile  de sănătate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social. Infirmiera participă efectiv la: asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic,, psihic, afectiv; asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite; asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite; stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice; transportul şi însoţirea persoanei îngrijite respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate.

Unităţile de competenţă dobândite în urma cursului:

    Planificarea propriei activităţi
    Perfecţionarea continuă
    Lucrul în echipa multidisciplinarăCursuri Educatie Sanatate Cluj
    Comunicarea interactivă
    Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
    Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
    Alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite
    Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită
    Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
    Transportul rufăriei
    Transportul persoanelor îngrijite


Condiţii de participare: învăţământ obligatoriu
Durata cursului: 720 ore
Locul de desfăşurare: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj


    BRANCARDIER
    COD COR 325801, COD NC 5132.1.4

Brancardierul îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare: spitale, spitale private, centre de permanenţă, ambulatorii, salvare. Preia pacientul din ambulanţă şi îl transoprtă la unitatea de primiri urgenţe. Transportă de asemenea pacientul din salon spre diverse locaţii din spital: laboratoare de analize, radiologie, sala de operaţii, sala de tratamente etc. Activităţile principale pe care le desfăşoară brancardierul sunt: pregătirea materialului rulant, preluarea pacienţilor din diverse locaţii, transportul pacienţilor în cadrul spitalului etc.

Unităţile de competenţă dobândite în urma cursului:

1. Comunicare în limba oficială
2. Competenţa de a învăţa
3. Planificarea activităţilor
4. Menţinerea igienei în timpul activităţii
5. Asigurarea integrităţii şi siguranţei pacientului
6. Pregătirea materialului rulant
7. Preluarea pacientului din diferite locaţii
8. Asigurarea transportului pacienţilor
 
Condiţii de participare: învăţământ obligatoriu
Durata cursului: 360 ore
Locul de desfăşurare: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj

Galerie foto