Cursuri Comert / Industrie Cluj

Expert Training SRL

Comert / Industrie reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Comert / Industrie Cluj: Expert Training SRL.

    Pe piaţa furnizorilor de formare profesională Expert Training este un nume cunoscut, apreciat şi solicitat.

    Considerăm că ne aflăm într-o situaţie privilegiată care ne bucură şi ne onorează. Am ajuns la acest statut graţie programelor de formare pe care le derulăm, unele în premieră absolută la nivel naţional, datorită instituţiilor care ne sunt alături, a modului în care ne desfăşurăm activitatea şi, nu în ultimul rând datorită lectorilor pe care-i avem. Sunt specialişti de înaltă ţinută profesională şi morală, gata să răspundă provocărilor lansate de cursanţi în mod special. Şi când noutăţile sunt cunoscute şi stăpânite, răspunsurile nu au decât darul să mulţumească şi să convingă.Cursuri Lucrator Comercial Cluj

    Suntem într-un singur cuvânt, o FAMILIE în care fiecare îşi cunoaşte bine locul şi rolul, obiectivele şi preocupările. Aceasta este cheia succesului nostru, o echipă multidisciplinară şi multiprofesională care răspunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii precum şi structurilor organizaţionale ale angajatorilor din România şi Uniunea Europeană.

    Având aceste argumente ne-am lansat într-o nouă provocare: implementarea în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj a proiectului “Servicii integrate de ocupare pentru tinerii şomeri - Job Coachingfinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, proiect care s-a finalizat cu succes.

    Grație activităților desfășurate, Expert Training a obținut DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI ocupând Locul 1 în domeniul de activitate servicii precum și alte diplome extrem de valoroase.

    SC Expert Training SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat cu nr. 0009677

Servicii

    LUCRĂTOR COMERCIAL
    COD COR 522303 

     Lucrătorul comercial se ocupă în principal cu prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activității magazinului, efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii şi întocmirea documentelor specifice activității de vânzare, menținerea si verificarea stocurilor, precum si raportarea activității de vânzare.
Lucrătorul comercial oferă clienţilor marfa solicitată şi realizează formele de vânzare. Totodată acesta primeşte marCursuri Lucrator Comercial Clujfa de la furnizori şi o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare despre marfă.
În vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor de lucru, lucrătorul comercial trebuie în primul rând sa posede competente legate de buna comunicare cu clienții. Totodată lucrătorului comercial i se solicita atât competenţe specifice cu privire la modul de prezentare a produselor şi vânzării acestora cât şi competenţe de ordin administrativ ce ţin în principal de completarea şi transmiterea documentelor specifice activității de vânzare.

 
Unitățile de competență dobândite în urma absolvirii cursului sunt:

1. Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare
2. Raportarea activităţii de vânzare
3. Aplicarea procedurilor de calitate
4. Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
5. Promovarea imaginii standului
6. Menţinerea stocurilor de rezervă
7. Verificarea stocurilor cu vânzările
8. Comunicarea cu clienţii
9. Crearea mediului ambiental necesar vânzării
10. Efectuarea vânzării
11. Încasarea contravalorii mărfii

 

Condiţii de participare: studii medii
Durata cursului: 48 ore
Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 69

Galerie foto