Cursuri Management Caras severin

S.C. Top Media S.R.L.

Management reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Management Caras severin: S.C. Top Media S.R.L..

    Firma noastră funcţionează din anul 2004 şi are ca obiect principal de activitate organizarea de programe de formare profesională a adulţilor, precum şi selecţia şi plasarea forţei de muncă.
    Firma noastra este autorizată să desfăşoare cursuri de iniţiere, calificare, specializare şi perfecţionare finalizate cu certificate de calificare/absolvire, editate sub antetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
    Eficienţa serviciilor oferite de firma noastra este rezultatul unei experienţe de aproape 10 ani de activitate, iar programele flexibile, adaptate nevoilor cursanţilor, profesionalismul formatorilor noştri şi preţurile practicate sunt atuurile noastre ce ne recomandă ca parteneri pentru dumneavoastră.

Servicii

    Manager de vanzari

Durata cursului: 70 ore
Condiţii de înscriere: minim studii medii (învăţământ liceal absolvit cu/fără diplomă de bacalaureat)
Tipul cursului: curs de iniţiere
Modalităţi de înscriere: Vă puteţi înscrie la acest curs prezentându-vă la punctul de lucru al firmei unde veţi completa formularul de înscriere, prin completarea on-line a formularului de înscriere sau prin descărcarea formularului de înscriere de pe site, compleatrea acestuia şi transmiterea prin fax sau e-mail.
În situaţia în care v-aţi înscris on-line sau prin transmiterea fişei de înscriere prin e-mail sau fax, vă rugăm, ca în termen de maxim 3 zile lucrătoare să de transmiteţi şi actele necesare încrierii la curs.
Dacă în termen de 48 de ore de la transmiterea actelor de înscriere la curs nu aţi primit confirmarea de primire a acestora avem rugămintea să ne contactaţi telefonic la unul din următoarele numere de telefon: 0255223200, 0753311965 sau 0724380420.
Acte necesare pentru încrierea la curs:

    copie act de identitate
    copie certificat de naştere
    copie certificat de căsătorie (pentru persoanele care şi-au schimbat numele după căsătorie)
    copie act de studii care dovedeşte îndeplinirea condiţiilor de înscriere la curs (diplomă de bacalaureat, certificat de absolvire a liceului fără bacalaureat, diplomă de licenţă/echivalent, diplomă de master)
    adeverinţă de la medicul de familie în care se precizează: "Apt pentru curs competenţe comune antreprenoriat".

Prezentarea cursului:

Cursul se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândesacă cunoştinţe noi sau să-şi dezvolte cunoştineţele avute în domeniul managementului vânzărilor.
Pe parcursul cursului se vor desfăşura atât ore de pregătire teoretică cât şi activităţi practice, cursul fiind structurat după cum urmează:

MODULUL I - MANAGEMENTUL VÂNZĂRILOR

    Analiza mediului de afaceri
    Elaborarea strategiilor de vânzare
    Implementarea strategiilor de vânzare
    Stabilirea obiectivelor de vânzare
    Contreolul îndeplinirii planurilor de acţiune
    Evaluarea performanţelor vânzării

MODULUL II - MANAGEMENTUL ECHIPEI DE VÂNZĂRI

    Rolul managerului şi al agentului de vânzări
    Recrutarea personalului
    Dezvoltarea profesională
    Instruirea forţei de muncă

MODULUL III - COMUNICARE ŞI PROMOVAREA FIRMEI

    Comunicare şi munca în echipă
    Tehnici de negociere
    Tehnici de promovare a imaginii firmei

Competenţe dobândite:

    Comunicare interactivă
    Munca în echipă
    Dezvolatre profesională
    Promovarea imaginii de firmă
    Analiza mediului de afaceri
    Contreolul îndeplinirii planurilor de acţiune din domeniul vânzărilor
    Elaborarea strategiilor de vânzare
    Evaluarea performanţelor vânzării
    Implemenatrea strategiilor de vânzare
    Instruirea forţei de vânzări
    Recrutarea personalului
    Stabilirea obiectivelor de vânzare şi a resurselor necesare atingerii acestora


    Manager de proiect

Grup ţintă:

    persoanelor care doresc să acumuleze cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului de proiect.
    persoanele  care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional.

Competenţe dobândite:

    stabilirea scopului proiectului;
    stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
    planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
    gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
    realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
    managementul riscurilor;
    managementul echipei de proiect;
    managementul comunicării în cadrul proiectului;
    managementul calităţii proiectului.