Cursuri Formare Profesionala Calarasi

C.E.C.C.A.R. - FILIALA CALARASI

Formare Profesionala reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Formare Profesionala Calarasi: C.E.C.C.A.R. - FILIALA CALARASI.

    CECCAR, ca organism nonguvernamental, autonom şi de interes public, gestionează profesia contabilă din România, este un institut bine consolidat, de elită, organizat şi guvernat după modelele europene, recunoscut ca fiind organizaţia care deţine forţa şi capacitatea de a prelucra şi a transpune în norme naţionale, standardele internaţionale din domeniul profesiei contabile.
     Principala misiune a CECCAR o reprezintă servirea interesului public prin: continua întărire şi dezvoltare a profesiei contabile din România, furnizarea de valoare pentru toţi contabilii români, elaborarea şi promovarea unor standarde de înaltă calitate, continuarea convergenţei la standarde internaţionale, susţinerea problemelor de interes public în care competenţa profesiei este cea mai relevantă, aportul semnificativ la dezvoltarea unei economii naţionale puternice.
 
Obiectivele fundamentale ale CECCAR sunt:
1. Certificarea calităţii serviciilor prestate de membrii săi.
2. Educaţia iniţială şi dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili.
3. Etica şi comportamentul deontologic al profesioniştilor contabili.

Servicii

 • Înţelegerea şi aplicarea IFRS (2)   40h        
 • Audit şi certificare (2)   20h şi 30h        
 • Accesarea, utiliz, controlul şi recup.fd.europene       20h      
 • Contabilitate de gestiune  20h        
 • Standarde profesionale emise de Corp (2)  20h        
 • Evaluarea ec.şi financiară a întreprinderii 40h    
 • Managementul pieţelor de capital 20h     
 • Doctrină şi deontologie profesională (2)  40h        
 • Expertiză contabilă  10h         
 • Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă  20h       
 • Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză  10h
 • Contabilitatea instituţiilor publice 10h        
 • Contabilitatea creanţelor şi datoriilor  10h        
 • Analiza poziţiei financiare (bilanţului) 10h      
 • Analiza performanţelor (ct.de profit şi pierdere)  10h       
 • Contabilitatea conturilor consolidate  10h       
 • Analiza legislaţiei privind litigiile de muncă, asigurările şi protecţia socială 10h       
 • Studierea şi însuşirea unei lb.de circulaţie internaţională 10h        
 • Contabilitatea afacerilor 10h       
 • Piaţa şi marketingul serviciilor contabile 10h