Cursuri Management Braila

SC EUROPROIECT ESTATE SRL

Management reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Management Braila: SC EUROPROIECT ESTATE SRL.

    Managementul de Proiect este folosit pe scara din ce in ce mai larga, datorita abordarii structurate a proiectelor prin crearea unui framework care asigura o dezvoltare controlata, pe de o parte de-a lungul ciclului de viata a proiectului, iar pe de alta parte prin cuprinderea unor arii de cunostinte aferente proceselor manageriale ale fiecarui proiect.
         Procesele manageriale, care trebuie sa stea in spatele proceselor operationale, in vederea conducerii eficiente a proiectelor, au fost dezvoltate si imbunatatite semnificativ in ultimii ani, tinind cont de schimbarile importante ce au avut loc in industria constructiilor. Managementul strategic a fost aproape complet schimbat pentru a reflecta recentele dezvoltari in gandirea strategica si in modul in care companiile de constructii performante abordeaza proiectele.
    Metodele de construire, cum sunt - Proiectare-Ofertare-Construire  (Design-Bid-Bild) ; Proiectare-Construire (Design-Bild) ; Managementul Constructiei ; Parteneriate … etc. au invadat piata de licitatii si selectii de oferte atit pentru clientii din sectorul public (care comanda o proporție semnificativă a lucrărilor de construcții) cit si pentru clientii din sistemul privat.
     Cererea pentru proiecte de construcții este în esență strâns legată de starea de sănătate a economiei generale, de nivelul ratelor dobânzilor și a activitatea de business. Acestea produc fluctuații ale cererii, fluctuatii cu care firmele de construcții performante trebuie sa fie familiarizate.
         Dezvoltarea de parteneriate, creșterea globalizarii activităților de construcții, intreprinderile mixte si aliantele strategice, fuziunile și preluările de firme au produs si produc in continuare un atac asupra costurilor din industria constructiilor, folosind tehnici precum Managementul Valorii, Procesul de Re-Engineering (BPR – Business Process Reengineering), creșterea inevitabilă a utilizarii Tehnologiei Informatiei (IT-ului) si a Internetului.

Servicii

    Curs MANAGEMENT de PROIECT - BASIC

Ce este un Proiect
Terminologia utilizata in Project Management
Project Management in Constructii
Definirea si Caracteristicile unui Proiect
Fezabilitatea Tehnica si Financiara a proiectului
Tripla constringere Timp-Cost-Calitate
Tipuri de Proiecte de Constructii
Participantii la proiect (Stakeholders)
Analiza Stakeholderilor
Project manager : Cine si De Ce ?
Project Manager  :  Roluri si Responsabilitati
Project Management - Arii de Cunostinte
Factorii de succes ai unui proiect
Structuri Organizationale
Ciclul  de Viata al Proiectelor de Constructii
Grupurile de procese din cadrul unui proiect
Consideratii in cadrul  Ciclului de Viata a Proiectului
Planificarea strategica si selectia proiectelor
Managementul  Cerintelor proiectului
Project Charter - documentul de baza al Project Managerului
Metodologii de Project Management
Sistemul de Control al Schimbarilor in cadrul proiectului
Managementul  Configuratiei
Planul de Management al  Proiectului
Roluri si Responsabilitati in proiecte
Matricea Responsabilitatilor
Corelarea Ciclului de Viata al proiectului cu contracte FIDIC


    Curs MANAGEMENT de PROIECT - SCOPE MANAGEMENT

Ce este "SCOPE"" Management (Continutul Proiectului)
Colectarea si Documentarea Cerintelor proiectului
Livrabilele proiectului
Caracteristici, Factori Determinanti, Specificatii, Cerinte
Planul de Management al Cerintelor proiectului
Raporturile intre Cerinte, Specificatii si realizare
Planificarea Scope" (Ariei de cuprindere a proiectului)
Componentele Planului Proiectului
Definirea "Scope pentru proiect
"Project Scope" si "Product Scope" - ce reprezinta
Scope Statement
Definirea continutului Proiectului
Analiza Cost-Beneficiu
Selectia proiectelor (nivelul de calitate, cost, timp)
Kick of Meeting / Launch of Meeting - ce reprezinta si ce contine
Tehnica WBS - Work Breakdown Structure
Structuri WBS , Metode de subdivizare de Codare si Nivel de Detaliere
Crearea WBS (niveluri, coduri, caracteristici)
Formarea "Centrelor de Cost" - WBS & OBS
Definirea WP (Work Package) si SOW (Statement of Work)
Dictionarul WBS
WBS si mediul proiectului
Scope Baseline
Verificarea Continutului Ariei de Cuprindere a Proiectului (“Scope”)
Controlul "Scope" - Sistemul de Control al Schimbarilor in Scope
Procesele de Control a Schimbarilor
Managementul schimbarilor