Cursuri Resurse Umane Bihor

Siegel Eastern Europe SRL

Resurse Umane reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Resurse Umane Bihor: Siegel Eastern Europe SRL.

Conținut:

1. Rolul managerului de resurse umane în organizație

- Cine este managerul de HR? 

- Ce face un manager de HR în companie? 

- Coordonarea departamentului și activităților de HR.

 

2. Politici și strategii de resurse umane

- Misiunea, viziunea HR-ului 

- Strategia de HR 

- Politici de HR

 

3. Recrutarea și selecția personalului 

- Procesul de recrutare; 

- Strategii de recrutare; 

- Surse de recrutare; 

- Tendințe actuale pe piața forței de muncă; 

- Procesul de selecție: metode, elemente decizionale; 

- Aspecte etice în recrutare. 

  

4. Angajarea și integrarea în organizație

- Procesul de angajare, formalități; 

- Integrarea în organizație; 

- Metode specifice: mentoring și coaching. 

 

5. Analiza și proiectarea posturilor, dimensionarea resurselor umane

- Analiza muncii; 

- Fișa de post; 

- Organigrama; 

- Dimensionarea resurselor umane;

 

6. Instruirea și dezvoltarea personalului

- Identificarea nevoilor de instruire; 

- Planul de training; 

- Metode de dezvoltare a resurselor umane;  

 

7. Evaluarea performanței și managementul carierei 

- Stabilirea obiectivelor de performanță; 

- Stabilirea metodelor de evaluare; 

- Aspecte legislative în evaluarea performanțelor angajaților.

 

Servicii

Suportul de curs va fi însoțit de materiale practice care vor rămâne participanților, respectiv: fișe de lucru, ghid de interviuri, model fișa de post, organigramă etc.