Curs Maistrul Instalator

Curs Maistrul Instalator

       Maistrul instalator are ca atributii planificarea si raportarea activitatii de la punctul de lucru, organizarea conditiilor de desfasurare a activitatii formatiilor de lucru, supravegherea activitatilor de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formarii profesionale si gestionarii performantelor echipei, coordonarea aplicarii prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniul situatiilor de urgenta, coordonarea aplicarii normelor de protectie a mediului, coordonarea asigurarii calitatii lucrarilor executare, coordonarea intretinerii echipamentelor de lucru etc.Curs Instalator

    COMPETENTE:

 • Managementul calităţii
 • Limba modernă aplicată
 • Lucrări de instalaţii de ventilare şi climatizare
 • Lucrări de instalaţii de gaze naturale
 • Lucrări de instalaţii pentru fluide industriale
 • Coordonarea execuţiei lucrărilor de instalaţii
 • Comunicare profesională
 • Măsurători pentru instalaţii în construcţii
 • Materiale pentru instalaţii în construcţii
 • Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare
 • Lucrări de instalaţii de încălzire
 • Tehnologia informaţiei şi comunicării
 • Sănătatea şi securitatea muncii
 • Protecţia mediului în construcţii
 • Desen tehnic pentru instalaţii în construcţii
 • Elemente de proiectare în instalaţii