Curs Electrician

Curs Electrician

    Electricienii duc la capat sarcini cu caracter tehnic de montaj, constructie, functionare,intretinere si reparare a aparatelor, instalatiilor si sistemelor de distributie a energiei electrice; asigura functionarea aparatelor si instalatiilor; realizeaza scheme de montaj ale instalatiilor si circuitelor electrice; Curs Electriciancontribuie la estimarea cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare; asigura controlul tehnic al instalatiilor; intretin sistemele si aparatele electrice in vederea functionarii conform specificatiilor si reglementarilor. Muncitorii din aceasta grupa, intretin si repara, instalatii si echipamente electrice. Electricienii in constructii traseaza instalatiile electrice; executa lucrari in vederea sustinerii diverselor piese ale acestora; monteaza elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lampi, tablouri etc.); executa legaturile, conexiunile si racordurile electrice; executa retelele de distributie a energiei electrice pentru cladiri si alte lucrari de finisare.


    Dupa urmarea cursului de electrician veti dobandi urmatoarele aptitudini:

 • Asigurarea locului de munca cu materiale, echipamente de lucru, scule si dispozitive
 • Comunicare
 • Intretinerea masinilor aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune
 • Montarea si utilizarea instalatiilor de joasa tensiune
 • Utilizarea dispozitivelor electrice de baz ain instalatiile electrice si echipamentele energetice
 • Realizarea instalatiilor enrgeticeCurs Electrician
 • Asigurarea calitatii
 • Igiena si securitatea muncii
 • Lucrul in echipa
 • Realizarea circuitelor secundare in instalatiileelectro-energetice
 • Montarea si utilizarea masinilor electrice
 • Utilizarea instalatiilor de joasa tensiune
 • Realizarea instalatiilor pentru alimentarea masinilor electrice
 • Exploatarea intretinerea si repararea ehipamentelor din instalatiile energetice