Cursuri IT / Calculatoare Alba

SSI CTCE ALBA IULIA SA

IT / Calculatoare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre IT / Calculatoare Alba: SSI CTCE ALBA IULIA SA.

· Vasta experienta! peste 16 ani in organizarea de cursuri pentru instruire adulti in domeniul tehnologiei informatie, Prestigiu recunoscut in judetul Alba
· Instructorii sunt specialisti in domeniul IT, sunt acreditati ca formatori de catre Centrul de Perfectionare in Informatica Bucuresti.
· Avem instructori examinatori acreditati ECDL Romania

Servicii

    Curs : operator introducere validare si prelucrare date

PLANUL DE PREGATIRE cuprinde 10 module :
1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
2. Aplicarea normelor de protectie a mediului;
3. Aplicarea procedurilor de calitate.
4. Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor
5 Organizarea activitatii proprii
6. Utilizarea echipamentelor periferice
7. Asigurarea securitatii datelor
La absolvirea modulelor 1-7, absolventii pot obtine certificat de absolvire curs initiere
8. Introducerea si validarea datelor
9.Prelucrarea datelor
10.Transpunerea datelor pe suport
La absolvirea modulelor 1-10, absolventii pot obtine certificat de calificare;Certificarea consta in eliberarea, pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S.F. si M.E.C.T insotit de un supliment descriptiv care contine competentele profesionale dobandite in urma absolvirii cursului


     Curs :Programator ajutor
Descrierea ocupatiei :

elaboreaza (scrie, codifica) programe sau module de program in limbajul de programare specificat de catre programator sau inginerul de sistem;
- testeaza module de program sau aplicatii cu date de test sau cu date reale;
- implementeaza, sub coordonarea programatorului sau inginerului de sistem, programele(aplicatiile) la locul in care vor rula la beneficiar;
- monitorizeaza folosirea corecta a programelor sau aplicatiilor de catre beneficiari sau utilizatori;
- instruieste utilizatorii pentru utilizarea corecta a programului sau aplicatiei;
- acorda asistenta utilizatorilor atunci cind situatia o cere;
- salveaza periodic si in situatii critice programele si datele de test; pastreaza copiile de siguranta ale programelor, datelor salvate; restaureaza la nevoie programele,datele salvate si ii ajuta pe utilizatori sa-si recupereze informatiile. Pentru a desfasura activitatile presupuse de ocupatie, programatorul ajutor comunica eficient cu programatorul, inginerul de sistem si administratorul de retea, fata de care are pozitie de subordonare; are o permanenta preocupare pentru perfectionarea propriilor performante.

     Curs : utilizare PC

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se initieze in utilizarea calculatorului la nivel de baza.
Pregatirea teoretica alterneaza cu pregatirea practica, asigurindu-se astfel o foarte buna asimilare a cunostintelor.
Obiectivele cursului ar fi :
cursantul..
- sa identifice componentele fizice ale calculatorului
- sa isi insusasca notiunile de baza ale S.O. Windows
- sa stie sa lucreze cu fisere si foldere,
- sa utilizeze program de editare text
- si un program de calcul tabelar,
- sa navigheze pe internet, sa utilizeze e-mailul